JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ ITB

mar 29 2022

Szanowni klienci!

Miło nam poinformować, iż nasze systemy BATO otrzymały Krajową Ocenę Techniczną.

KOT jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

TK BATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

mar  29